1174539p2103vd8uo.gif


Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)

25.1.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


Tänään haluaisimme keskittää huomionne toiveeseen, joka jokaisella teistä on. Maailmassanne ei ole ainuttakaan sielua, jolla ei ole toiveita, joita he haluavat ilmentää itselleen. Hyvin usein katselemme kauhistuneena, kun estätte nämä toiveet aiheuttamalla vastustusta epäily-, huoli- ja pelkoajatuksillanne. Keskuudessanne on hyvin yleinen väärinkäsitys – usko, että teidän täytyy todistaa arvokkuutenne/arvoisuutenne ja että pystytte voittamaan esteet, voidaksenne ansaita kaiken, mitä haluatte luoda. Olemme täällä kertomassa teille, että te ette tulleet tänne kamppailemaan, ette tulleet katsomaan, miten vaikeaa voisitte tehdä elämästänne. Universumi ei koskaan testaa teitä ja tätä haluaisimme käsitellä tarkemmin.

Haluamme eniten välittää teille kaikille sen, että olette sen arvoisia. Ei ole mitään, mitä kukaan teistä voi tehdä ansaitakseen mitään muuta, kuin kaiken sen täydellisyyden, mitä olette. Riippumatta siitä missä olette, mitä kokemuksia olette ilmentäneet ja mitä valintoja olette tehneet tähän mennessä, ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä uutta valintaa. Kykenette aina vaihtamaan fokuksenne johonkin, mikä ilahduttaa teitä, johonkin joka antaa teille rauhan, ilon tai autuuden tunteen.

Hyvin monet teistä uskovat, että universumi jotenkin pitää kaiken, mitä haluatte, poissa teiltä, kunnes todistatte arvokkuutenne, kunnes olette todistaneet, että olette riittävän sinnikäs, että ansaitsette tosiaan kaiken sen hyvän, mitä olette kaivanneet. Ikään kuin jokin ulkopuolellanne olisi vastuussa unelmienne ja halujenne toteuttamisesta. Ja tähän sanomme, että mikään ei ole kauempana totuudesta. Ainoa joka kykenee estämään mitään ilmentymästä, olette te. Ajatukset joita ajattelette, suunta johon keskitytte, tunteet joita päätätte tuntea, ovat suoraan suhteessa kokemuksiin, joita ilmennätte.

Kerromme teille tämän: universumi antaa teille aina kaiken, minkä kanssa olette resonanssissa, eikä siihen ole poikkeuksia. Miksi teillä ei siis ole fyysisessä todellisuudessanne kaikkea, mitä haluatte? Tähän vastamme: koska ette salli toiveidenne ilmentyä. Tietysti monet teistä ovat täysin tietämättömiä siitä, että estätte kaiken, mitä pyydätte. Universumi vastaa jokaiseen haluun, jokaiseen tarpeeseen, jokaiseen toiveeseen jostain paremmasta, mutta te ette näe merkkejä, koska olette niin keskittynyt sen puuttumiseen, mitä haluatte.

Se olisi samanlaista kuin sanoa: ”Katson kanavaa 5 televisiostani, mutta haluan oikeasti katsoa kanavaa 10.” Jos ette vaihda kanavaa, ette voi nähdä, mitä kanavalla 10 on. Se on siinä, se on aivan yhtä totta kuin kanava 5, mutta ette näe sitä, koska ette ole virittyneet kanavalle, jota pidätte parempana. Jatkatte vain keskittymistä siihen, että te ette näe kanavaa 10. Ja näin on haluamienne asioiden kanssa. Kun sallitte ajatustenne alkaa keskittyä siihen, mitä haluatte, sen sijaan että toistuvasti ja herkeämättä keskitytte siihen, mitä ette halua, alatte nähdä kaiken sen paljastuvan, mitä haluatte, niin täydellisesti, että järkytytte siitä, miten kaikki alkoi virrata elämäänne. Ymmärrättekö analogiamme? Teidän täytyy olla virittynyt luomisvärähtelyyn voidaksenne nähdä merkkejä ja impulsseja, joita universumi aina antaa teille. Universumi ei koskaan pidätä toiveitanne teiltä.

Katselemme, kun hyvin monet teistä keskittyvät jatkuvasti suureen epätoivoon ja turhautumiseen, koska teistä tuntuu, ettei teillä ole mitään kontrollia elämäänne eikä voimaa luoda unelmianne, koska ne ovat olleet poissa hyvin kauan. Ja itse asiassa tarvitaan vain yksinkertainen muutos fokuksessanne, jotta unelmienne sallitaan paljastua hyvin uskomattomilla tavoilla. Hyvin monet teistä uskovat, että teidän täytyy pysyä lujana, teidän täytyy pakottaa unelmanne ilmentymään ja että unelmat ansaitaan, niitä ei anneta. Jos voisimme suostutella teidät keskittämään enemmän huomionne siihen, mitä haluatte, ettekä sen puuttumiseen, näkisitte, miten vaivattomasti asiat alkaisivat loksahdella paikoilleen.

Sanomme usein, ettei voi keskittyä pelkoon ja luottamukseen samaan aikaan. Ei voi keskittyä resurssien puutteeseen ja vetää samalla puoleensa yltäkylläisyyttä. Sitten kun alatte tarkoituksella valita ajatuksenne, koska tiedätte olevanne todellisuutenne luoja, alatte todella hämmästellä, miten paljon helpommalta elämä alkaa tuntua. Ette voi keskittyä siihen, miten vaikeaa kaikki on, ja odottaa sen helpottuvan, koska pidätte helppoutta parempana. Universumi toimittaa teille enemmän sitä, mihin keskitytte. Tavoitelkaa ajatuksia, jotka tuntuvat hyviltä. Se on oikeasti näin yksinkertaista. Teidän ei tarvitse koskaan tuntea, mitä ette halua. Sanotte: ”Ai, mutta entä kaikki nämä järkyttävät kokemukset ympärilläni?” Tässä muistutamme teille, että fokuksenne, ajatuksenne ovat aina kontrollissanne eikä kukaan muu voi valita niitä teille. On aina jotain ilahduttavaa, mihin voitte keskittyä. Aina.

Ette tulleet tänne kamppailemaan, ette tulleet tänne todistamaan arvoisuuttanne, ettekä tulleet tänne katsomaan, miten monia vaikeuksia pystyisitte kestämään. Tulitte tänne yksinkertaisesti kokemaan riemua kaiken sen luomisesta, mitä haluatte fyysiseen todellisuuteen. Mutta olette hetkellisesti unohtaneet jumaluutenne, olette unohtaneet, miten leikitään, ja olette unohtaneet, että tulitte saamaan tyydytystä toiveidenne ilmentämisestä.

Elämän ei ole tarkoitus olla vaikeaa – tulitte tänne pitämään hauskaa. Älkää olko niin huolissanne virheiden tekemisestä – oikeasti ei ole sellaisia. Teillä on aina uusia toiveita, ja on joka kerta uskomattoman tyydyttävää, kun sallitte universumin toimittaa ne. Vetäkää siis syvään henkeä ja rentoutukaa sen tietämiseen, että teitä tuetaan äärettömästi kaikessa, mitä haluatte. Olette aina kontrollissa, voitte luoda, mitä tahansa haluatte, eikä ole koskaan liian suurta unelmaa. Teillä on avain kaikkiin unelmiinne. Alkakaa keskittyä siihen, mitä haluatte, älkääkä olko niin keskittynyt siihen, mitä teillä ei ole. Tuntekaa, millaiselta tuntuisi saada nuo unelmat nyt. Miltä tuntuu saada toiveenne nyt? Leikkikää tällä ajatuksella ja alatte nähdä uusia tilaisuuksia virtaavan elämäänne.

Toivomme, että olemme palvelleet teitä jollain tavalla.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

———–

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien ”suodatintesi” läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja – suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.